Vox Pop Academy

(In Dutch)

cole-keister-291568-unsplash.jpg

Doelstellingen voor het onderwijs en de leerlingen

De methode van de Vox Pop Academy past goed bij de burgerschapsopdracht van het voortgezet onderwijs en bij het examenprogramma van maatschappijleer.

Het burgerschapsonderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, onder meer door leerlingen te onderwijzen in, en te laten kennismaken met, verschillende achtergronden en culturen. In onze pluriforme samenleving is diversiteit een grondbeginsel, en het is belangrijk dat leerlingen zich hier van jongs af aan bewust van zijn en mee om leren gaan. Vox Pop Academy probeert hier op een innovatieve en interactieve manier een bijdrage aan te leveren. Bij maatschappijleer kan het instrument gebruikt worden in het kader van de examendomeinen Pluriforme samenleving of Parlementaire democratie.

 

Hoe het werkt

De Vox Pop methode betreft het tot stand brengen van één-op-één gesprekken, door gebruikers op basis van tegengestelde kenmerken aan elkaar te koppelen en relevante stellingen te laten bediscussiëren. Vox Pop Academy richt zich specifiek op het digitaal verbinden van leerlingen met uiteenlopende achtergrond. Leerlingen gaan in de mediatheek of computerlokaal online en kiezen hun school, waarna zij worden gekoppeld aan leerlingen van andere scholen. Deelnemende scholen worden vooraf ingelicht over het betreffende thema, bijvoorbeeld integratie of klimaatverandering. Aan de hand van prikkelende stellingen kunnen leerlingen in de chats hun democratische vaardigheden oefenen en kennismaken met de belevingswereld van andere leerlingen  door in discussie te gaan met leeftijdgenoten. Elke 10 minuten kan er worden gewisseld van gesprekspartner. Zo kan bijvoorbeeld een leerling uit de Haagse Schilderswijk praten met leeftijdgenoten uit Amsterdam, Wassenaar en Franeker, en in aanraking komen met een reeks aan verschillende meningen en onderwerpen: het biedt leerlingen een spannend, interactief en leerzaam lesuur.

 

Resultaten en continuïteit

Het primaire doel van Vox Pop Academy is het bevorderen van democratische en burgerschapsvaardigheden. Het leerproces wordt op twee manieren inzichtelijk gemaakt. Ten eerste via kwalitatieve analyse, waarbij zowel de docent als de leerlingen middels een enquête hun ervaringen uiteen kunnen zetten.  Daarnaast vindt er een kwantitatieve analyse plaats van de discussies middels taaltechnologie, waarmee uit grote hoeveelheden tekst (de transcripten van de chats) razendsnel echte betekenis en zelfs sentiment kan worden gehaald. Er wordt een analyse gemaakt over hoe de leerlingen praten over allerlei stellingen en onderwerpen. Deze informatie wordt in een rapport teruggekoppeld aan de docent/school in kwestie, zodat zij kunnen zien wat de uitwisseling heeft opgeleverd voor hun leerlingen. Daarnaast kan het worden gebruikt als participatietool (richting de politiek) en hebbende gegevens academische waarde voor publieke kennisinstituten.

Het is de bedoeling dat er meerdere edities per jaar zullen plaatsvinden met zoveel mogelijk deelnemende scholen! Voorafgaand aan de editie kunnen de docenten inspraak hebben op het betreffende thema – zij weten immers als geen ander wat er speelt in de school. Zodoende creëren wij gezamenlijk een community waarbij leerlingen kunnen leren van andere leefwerelden en eventueel een aantal keer per jaar hun mening, en hun school, vertegenwoordigen tijdens een nationale discussiedag.

 

Meedoen

Voor een eerste landelijke pilot in het voorjaar (april of mei) zijn wij op zoek naar zoveel mogelijk maatschappijleerdocenten en hun havo/vwo-klassen. Als je wilt meedoen, of meer informatie wilt over het project, stuur dan een mailtje naar info@vox-pop.org